O održanom panelu „Profesija budućnosti- Organska poljoprivreda“

  • Vesti
  • 18. april 2023.
  • 0

TEME

Organska proizvodnja – mogućnosti, stanje i perspektive u Srbiji; Principi i prednosti

organske proizvodnje

Početak organske proizvodnje – Edukacija budućih proizvođača o metodama i faktorima

organske proizvodnje; Dobijanje sertifikata za proizvodnju organske hrane; Podsticaji i

subvencije države za organsku poljoprivredu

Plasman organskih proizvoda – Izazovi sa kojima se suočavaju organski proizvođači prilikom plasmana

proizvoda; Neophodni elementi za dobar plasman proizvoda; Podrška organskim proizvođačima i njihovo

udruživanje; Plasman organske hrane u velikim maloprodajnim lancima

Potencijal za razvoj preduzetništva i ekonomska opravdanost u organskoj poljoprivredi – Dostupnost

organskih proizvoda građanima – odnos cene i kvaliteta; Ulaganje u proizvodnju i određivanje cene; Izvoz

u druge zemlje; primer dobre prakse

PANELISTI

Jelena Milić, rukovodilac grupe za organsku proizvodnju u Ministarstvu poljoprivrede,

šumarstva i vodoprivrede

Dimitrije Ivanović, rukovodilac Službe za organsku proizvodnju u Privrednoj

komori Srbije

Ivana Simić, generalna sekretarka Nacionalne asocijacije “Serbia organica”

Svetlana Jovanović Mitić, resorna menadžerka marketinga i komunikacija dm Srbija i Severna Makedonija

•  I moja melnkost, predstavnik prerađivačke industrije i poljoprivrede. “Dolovac organic i tradicija”

Moderator: Ana Rebić, Adria Media Group

U publici su bili prisutni:

Predstavnica poljoprivrednog fakulteta prof dr Snežana Oljača

Bilo je nekoliko poljoprivrednih proizvođača koji su bili zainteresovani za organsku proizvodnju.

Na osnovu pitanja iz publike zaključila sam da su bili prisutni i ljudi koji bi da oforme svoju zelenu oazu, da što je moguće više žive u skladu sa prirodom.

Izuzetno me raduje interesovanje publike a koje potvrđuje moje istaživanja koja sam provela putem ankete na uzorku oko 600 ispitanika. Prvu realnu potvrdu o stepenu interesovanja dobila sam na osnovu ankete čije rezultate možete da vidite na našem sajtu na blogu.

– Organska poljoprivredna proizvodnja regulisana je zakonom Zakonom o organskoj proizvodnji

Definisani su strogi standardi sertifikacije proizvodnje, nabavke repromaterijala i prodaje organskih proizvoda.

-Koliko je administrativno teško voditi proizvodnju u organskoj poljoprivredi?

Ranije sam govorila i nije nešto teško, samo vodite dnevnik polja i sertifikujete,

A sada 10 god kasnije vodim kompletnu evidenciju, finansijsko, robno i materijalno knjigovodstvo u skladu sa haccp standardima, sve što je potrebno da bih imala tačnu sledljivost u proizvodnji.

A šta to znači? Kada kupite jedan moj proizvod u dm-u, to znači da tačno znam kada sam ga napravila od koje sirovine i pod kojim uslovima.

A verujte svaki sam napravila sa ljubavlju.

-Da li država pomaže?

Država daje subvencije, veće u odnosu na konvencionalnu proizvodnju, takodje nam refundira troškove sertifikacije a grad Novi Sad nam pomaže jos više.

-Da li postoji mogućnost da organski proizvodi budu pristupačniji?

Da, ali morate da znate da je organski proizvod opterećen troškovima ušešća ručnog rada, od pripreme zemljišta, negovanje biljaka i plasmana.

Na panelu sam spomenula predlog mera za finansijsku stimulaciju potrošača,

Kao što se to radi u turizmu dodelom vaučera,

Kao sto je Ministarstvo Finastija simulisalo penzionere dodelom kartica za povoljniju kupovinu u odabranim prodavnicama.

Diskutovalo se takođe o izvozu srpskih proizvoda, a više o tome saznajte na YouTube kanalu Zasadi drvo, Panel profesija budućnosti-Organska poljoprivreda.

Ana Dolovac Šarović dipl.inž.poljoprivrede

Podeli:

Anketa o informisanosti ljudi o organskoj poljoprivredi i proizvodnji

Šta je organska poljoprivreda?

Budite prvi koji će da komentariše “O održanom panelu „Profesija budućnosti- Organska poljoprivreda“”

(will not be shared)