Zašto sušimo hranu?

  • Blog
  • 7. novembar 2021.
  • 0

Osušena hrana obezbeđuje energiju tokom celog dana. Ovakva hrana je ukusna, nutrivno vredna  i daje puno energije.

Plodovi voća su veoma sočni i sadrže velike količine vode, 70-85%. Usled toga njihova trajnost je više ili manje ograničena, ubrzo po dozrevanju napadaju ih razna sićušna bića, mikroorganizmi, najčešće gljivice vrenja i buđi, koji prouzrokuju njihovo kvarenje, razlaganje ili potpuno trulenje. Dejstvo ovih bića je utoliko jače i nepovoljnije, ukoliko su plodovi sočniji a temperatura na kojoj se održavaju viša i promenljivija, a samo kvarenje je utoliko brže ukoliko su plodovi povređeniji.

Voda u plodovima, od koje zavisi njihova sočnost, je ne samo nepotrebna nego i štetna. Sušenje omogućava da se ogromne količine plodova voća podložnih brzom kvarenju spasu od propadanja i iskoriste za ishranu. Osušeno voće je, ako se za sušenje upotrebi dobra sirovina, veoma ukusno i usled sadržine velikih količina šećera veoma hranljivo. Ono se bez ikakve dalje prerade može iskorišćavati neposredno za ishranu, kao izvanredno zdrava i korisna dopuna osnovnih hraniva, glavni izvor šećera.

A da bi se voće sušilo mora biti najbrižljivije izabrano i sortirano. Od toga u najvećoj meri zavisi i kvalitet osušenih plodova.

Dip.inž. Ana Dolovac Šarović

https://dolovacorganic.rs/kategorija-proizvoda/organske-susene-vocne-rolnice/

Kada je počela zainteresovanost za sušenu hranu?

Šta je važno da znamo o sušenoj hrani

Budite prvi koji će da komentariše “Zašto sušimo hranu?”

(will not be shared)